Nedrland Groen

Nederland Groen

“Het bevorderen van een groener Nederland begint in je eigen tuin. Dit is de centrale boodschap om aandacht te vragen voor het verminderen van verharding en het vermeerderen van groen in tuinen. Door meer groen in zowel tuinen als straten te hebben, kunnen de negatieve effecten van klimaatverandering worden beperkt. Denk hierbij aan het verminderen van hitte, droogte en wateroverlast als gevolg van hevige regenval. Ook is het zo dat meer groen bijdraagt aan een betere biodiversiteit. Het bevordert het de leefbaarheid voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren in de tuin.”

Wie wil dat niet Nederland Groen

Het streven om Nederland weer groener te maken is bewonderenswaardig. Hoewel Nederland oorspronkelijk al een groene omgeving had, is met de snelle woningbouw het groene karakter afgenomen. Steden zoals bijvoorbeeld Almere en Lelystad zijn hiervan voorbeelden. Hier werden betonnen flats snel uitde grond gestampt om aan de huisvestingsbehoeften van de groeiende bevolking te voldoen.

Oorzaken in het verleden

De plannen voor deze ontwikkelingen ontstonden in 1891. Het doel was de Zuiderzee definitief af te sluiten. Dit werd uiteindelijk werd bereikt met de bouw van de Afsluitdijk in 1932. Hierdoor ontstond het IJsselmeer. De bouw van Lelystad begon eigenlijk al in 1950 op een werkeiland genaamd “P” midden in het IJsselmeer. Vanaf daar werd ruim 230 km2 IJsselmeer drooggelegd om Lelystad te kunnen bouwen. Door het snelle tempo waarin huizen en flats uit de grond werden gestampt, waren er al in 1967 de eerste bewoners in Lelystad.

Oorzaken in het heden

Een ander voorbeeld van hedendaagse ontwikkelingen is de aanleg van zonneweides. Sinds 2019 heeft de overheid een nationale ‘voorkeursvolgorde’ voor zonnepanelen vastgesteld. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het installeren van zonnepanelen op daken, boven parkeerplaatsen, op fabrieksgebouwen, kassen of stallen waarbij asbestdaken vervangen kunnen worden door milieuvriendelijkere daken met zonnepanelen. Desondanks worden er nog steeds veel zonneweides aangelegd, wat niet ideaal wordt geacht.

Nederland Groen: Politieke verantwoording

Het antwoord ligt bij het beleid van lokale en provinciale overheden. Helaas is de minst gewenste optie vaak degene die de minste problemen oplevert. Subsidieprogramma’s zijn complex en moeten regelmatig worden herzien. Energiebedrijven hebben toestemming nodig van pandeigenaren voordat ze panelen kunnen plaatsen. En als er toestemming is, kan een verzekeraar bezwaar maken of ongunstige premies hanteren. Kortom, gewenste installaties vergen vaak veel werk en maatwerk. Daarom eindigt nog steeds de helft van alle geleverde zonnepanelen op zonneweides.

De vraag is dan ook of de verantwoordelijkheid hiervoor bij lokale en provinciale overheden zou moeten liggen. Het zou beter zijn om dit op nationaal niveau te regelen. Een ander vraagstuk is of het eerlijk is om landbouwgrond voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was. Wanneer je een vergunning aanvraagt om een gebouw op landbouwgrond te plaatsen, stuit dit vaak op bezwaren vanuit de gemeente. Maar als je een veld vollegt met zonnepanelen om er geld mee te verdienen, bestaat de kans dat je subsidie ontvangt.

Conclusie

Al met al kan ik niet anders concluderen dan dat gemeenten en politici eerst naar zichzelf moeten kijken. Goed bedoelde projecten zoals ‘NL vergroent‘ missen hun doel volledig. Dit wanneer diezelfde overheid toestaat dat het kleine beetje groen dat nog rest in Nederland bebouwd wordt of wordt bedekt met zonnepanelen.

Benieuwd naar andere posts? Kijk snel verder.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *